قوانین و مقررات سایت

شر ایط و ضوابط استفاده از وبسایت:

ایران اسکلارشیپ به عنوان یک مجله موسسه مهاجرتی در نظر دارد تا کسانی را که قصد مهاجرت دارند راهنمایی کند در واقع یک مجله مهاجرتی می باشد که آخرین اطلاعات در مورد بورسیه تحصیلی و مهاجرت به سایر کشور ها را بیان می کند همانطور خداوند در آیه97 سوره هجرت می فرماید: إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ المَلائِكَةُ ظَالِمِی أَنفُسِهِم قَالُوا فِیمَ كُنتُم قَالُوا كُنَّا مُستَضعَفِینَ فِی الأرضِ قَالُوا أَلَم تَكُن أَرضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُم جَهَنَّمُ وَسَاءَت مَصِیرًا
ما نیز تلاش میکنیم که شما را در این مسیر بر اساس ویژگی فطری و خدا دادی اختیار که برای انسان در نظر گرفته شده به صورت رایگان راهنمایی کنیم.
1. ایران اسکلارشیپ این حق را برای خود محفوظ و لحاظ می دارد که هر زمان و در هر شرایط صفحه قوانین و مقررات خود را بازبینی و تغییر دهد.
2. ایران اسکلارشیپ کاملا تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، قوانین فضای مجازی ایران ، مصوبات شورای عالی فضای مجازی می باشد.
3. کاربران با ادامه و استفاده از این وبسایت نشان میدهند قوانین و مقررات وبسایت پذیرفته اند.
ب) استفاده از از مطالب وب سایت در موارد زیر غیر قانوی می باشد
1. برای اهداف غیر قانونی
2. برای مجبور کردن دیگران جهت مشارکت در امور غیر قانونی
3. برای نقض حقوق مالکیت فکری وبسایت
ج) حریم خصوصی
ایران اسکلار شیپ حریم خصوصی کاربران خود را یک موضوع مهم و جدی قلم داد می کند.
د) سلب مسئولیت عمومی
این شرکت هیچ گونه خدماتی جهت انتقال فرد یا افراد جهت مهاجرت به خارج کشور ندارد .
این شرکت هیچ کدام از تبلیغات موجود در سایت ایران اسکلارشیپ را در جهت حسن انجام کار تایید و تضمین نمی کند.
ایران اسکلارشیپ تنها در زمینه مشاوره و ارائه اطالاعات به صورت رایگان یا غیر رایگان برای مهاجرت به کربران خدمات می دهد.
ایران اسکلار مسئولیت در قبال موارد زیر ندارد :
1. امکان قطع سرویس در هرز مان بدون اطلاع رسانی قبلی ممکن است این وبسایت هیچ مسئولی در قبال کاربران نحواهد داشت.
2. در صورتی که در اطالعات ارائه شده و خدمات ارائه شده خطا و اشتباهاتیموجود باشدو این وبسایت این حق را دارد که این اشتباهات را برطرف کرده.
3. ما تضمین نمی کنیم نتایجی که در جهت خواندن مقالات و استفاده از خدمات این وبسایت انتظار دارید دقیق و قابل اعتماد است.

قوانین و مقررات

شرایط و ضوابط استفاده از وبسایت:

ایران اسکلارشیپ به عنوان یک مجله موسسه مهاجرتی در نظر دارد تا کسانی را که قصد مهاجرت دارند راهنمایی کند در واقع یک مجله مهاجرتی می باشد که آخرین اطلاعات در مورد بورسیه تحصیلی و مهاجرت به سایر کشور ها را بیان می کند همانطور خداوند در آیه97 سوره هجرت می فرماید: إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ المَلائِكَةُ ظَالِمِی أَنفُسِهِم قَالُوا فِیمَ كُنتُم قَالُوا كُنَّا مُستَضعَفِینَ فِی الأرضِ قَالُوا أَلَم تَكُن أَرضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُم جَهَنَّمُ وَسَاءَت مَصِیرًا
ما نیز تلاش میکنیم که شما را در این مسیر بر اساس ویژگی فطری و خدا دادی اختیار که برای انسان در نظر گرفته شده به صورت رایگان راهنمایی کنیم.
1. ایران اسکلارشیپ این حق را برای خود محفوظ و لحاظ می دارد که هر زمان و در هر شرایط صفحه قوانین و مقررات خود را بازبینی و تغییر دهد.
2. ایران اسکلارشیپ کاملا تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، قوانین فضای مجازی ایران ، مصوبات شورای عالی فضای مجازی می باشد.
3. کاربران با ادامه و استفاده از این وبسایت نشان میدهند قوانین و مقررات وبسایت پذیرفته اند.